Na dan 09.01.2017. godine tvrtka KOS d.o.o. započela je s provedbom projekta pod nazivom „Projekt KOS“ referentne oznake KK.03.2.1.03.0049. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalnirazvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.‐2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).


Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: Projekt KOS


Kratki opis projekta: Svrha projekta, odnosno specifični ciljevi projekta su da primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije,povećamo prihode od prodaje, povećamo broj zaposlenih i povećamo produktivnost rada u poduzeću. Opći cilj ovog projekta jest da ulaganjima u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju ojačamo razvoj poduzeća KOS d.o.o., smještenog u potpomognutoj općini Kotoriba u Međimurskoj županiji. Glavna je uloga ovog projekta da njegovom provedbom brže ostvarimo postavljene ciljeve i poslovne rezultate. Stoga, nam je prioritetno ulaganje u nabavu te implementaciju suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije, kojom ćemo modernizirati svoje poslovne procese, ubrzati međusobnu komunikaciju sa radnicima, dobavljačima, kupcima i drugim suradnicima. Očekivani rezultati ovih ulaganja su bolja produktivnost rada i veći prihodi, koji će dovesti do povećanog obujma posla i novih zaposlenja. Sredstva osigurana ovim projektom uložit ćemo u novu računalnu opremu, softver I edukacije, kojima je cilj bolja modernizacija poslovanja, razvoj poduzeća na način da prakticiramo informatičku povezanost računala, podataka i radnika, umreženost opreme, u poslovanju koristimo najmoderniju tehnologiju i softver, čime se planiramo istaknuti pred konkurencijom.


Razdoblje provedbe
projekta: od 09.01 2017. do 09. 01 2018.
Ukupni iznos projekta: 311.907,94 kuna
Sufinancirani iznos projekta: 277.566,88 kuna


Kontakt osobe za više informacija:
Filip Kos, mag.ing.str.
filip.kos@kos.com.hr
Tel/Fax: +385 (0) 40 / 683 - 010 - int 4
Mob: +385 (0) 98 / 723 - 306


www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779